Ayurveda behandelingen
De ayurvedische behandelingen worden vergoed via het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeraars. Voor de complete lijst kunt u kijken op de website van ANVAG

Geestelijke gezondheidszorg
Behandelingen kunnen op verschillende manieren vergoed worden.

Als ayurvedic practitioner ben ik aangesloten bij beroepsvereniging ANVAG en daarmee ook lid van de klacht en tucht recht organisatie RBCZ.

De behandelingen kunnen vergoed worden in het aanvullend pakket. Hiervoor verwijs ik naar de Anvag website.

In veel gevallen is in overleg met de leidinggevende, werkgever of afdeling Personeelszaken de organisatie bereid om een deel van de kosten voor rekening te nemen. Bij verbeterd welzijn zal niet alleen de arbeidssatisfactie stijgen, maar ook de productiviteit. Ziekteverzuim kan mogelijk voorkomen worden.

Belastingaangifte: De kosten kunnen worden opgevoerd als aftrekpost ziektekosten bij de belastingaangifte.