shakti prana

Karma Yogi’s gevraagd (for the English version, scroll down)

Voor de Yoga Shala zijn wij op zoek naar Karma Yogi’s die ons willen ondersteunen met allerlei werkzaamheden (zoals schoonmaak, opruimen, klusjes etc) op diverse dagen en tijden.

Heb je interesse mail dan naar info@shaktiprana.nl

Vindt je het leuk om op deze manier iets bij te dragen aan de Yoga gemeenschap bij Shakti Prana?

Ben jij voor langere tijd beschikbaar (minimaal 6 maanden) en voel je je geroepen om onze Yoga Shala sfeervol, schoon en gastvrij te houden? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat is de bedoeling?

Gemiddeld gaat het om 8 uur per week. De momenten die je werkt, zijn iedere week op dezelfde dag en tijd. En natuurlijk is het handig om te combineren als je toch yoga komt doen.

Als dank voor jouw inzet mag je zoveel lessen volgen als je maar wilt in de periode dat je als Karma Yogi werkzaam bent!

Werkzaamheden:

– Props opruimen en schoonhouden

– Schoonmaken van de yogaruimtes, toilet e.d.

– Thee maken en opruimen afwas e.d.

– 2x per jaar samen met de andere Karma Yogi’s een deel van de dekens en kussen hoezen wassen.

– Invallen voor een Karma Yogi die niet kan

– Leerlingen ontvangen, vragen beantwoorden en informatie geven

– Hen ondersteunen bij registratie, betalingen in ontvangst nemen

– Administratieve ondersteuning

– Social media ondersteuning

– Website onderhouden

Om in aanmerking te komen moet je de volgende kwaliteiten hebben:

-Bij voorkeur heb je een open en vriendelijke uitstraling

-Opruimen en schoonmaken geven je een gevoel van voldoening.

-Een proactieve instelling en humor.

Vindt je het leuk om op deze manier iets bij te dragen aan de yoga gemeenschap bij Shakti Prana?

Heb je interesse mail dan naar info@shaktiprana.nl of bel 06 55 55 49 42

——————————————————————————————————–

Karma Yogis wanted

For the Yoga Shala we are looking for Karma Yogis who want to support us with all kinds of activities (such as cleaning, tidying up, chores etc) on various days and times.

If you are interested, mail to info@shaktiprana.nl

Would you like to contribute in this way to the Yoga community at Shakti Prana?

Are you available for a longer period (at least 6 months) and do you feel called to keep our Yoga Shala attractive, clean and welcoming? Then we are looking for you!

What is the purpose?

On average it is about 8 hours a week. The moments you work are on the same day and time every week. And of course it is useful to combine if you do yoga.

As a thank you for your commitment, you can take as many lessons as you want during the period that you are working as Karma Yogi!

Activities:

– Clean up props and keep them clean

– Cleaning of the yoga rooms, toilet, etc.

– Making tea and cleaning up dishes, etc.

– wash and fold blankets and cushion covers

– Raids for a Karma Yogi who cannot

– Receive students, answer questions and provide information

– Support with registration and receive payments

– Administrative support

– Social media support

– Website support

To qualify you must have the following qualities:

– Preferably you have an open and friendly appearance

-Cleaning and cleaning gives you a sense of accomplishment.

-A proactive attitude and humor.

Would you like to contribute in this way to the yoga community at ShaktiPrana?

If you are interested, please mail to info@shaktiprana.nl or call 06 55 55 49 42